welcome to my website

Hello, my name is Arnout Boot.

I am a researcher at KWH and a PhD candidate at Erasmus University Rotterdam.

Welkom op mijn website

Hallo, mijn naam is Arnout Boot.

Ik ben onderzoeker bij KWH en promovendus aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Who am I?

I am a deep thinker who enjoys tackling complex issues.

As a PhD candidate in cognitive psychology, my research focuses on the cognitive and linguistic aspects of social media usage. I have extensive experience in designing experiments and surveys, data handling, -visualizations, and -analyses. I can work independently, but I can be great teamplayer as well. I have a multidisciplinary background that includes teaching academic courses on R coding and text mining, as well as cognitive and biological psychology.

With my strong analytical and technical skills, I bring a unique perspective to any project. Whether it's developing research studies or collaborating with colleagues, I thrive on challenging myself to think creatively and outside the box.

Wie ik ben?

Ik ben een diepe denker die graag complexe vraagstukken aanpakt.

Mijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is gericht op cognitieve en taalkundige aspecten van social-mediagebruik. Ik heb veel ervaring met het ontwerpen en opstellen van experimenten en vragenlijsten, gegevensverwerking, datavisualisatie en data-analyse. Ik zie mezelf als zeer onafhankelijk, maar ik werk ook graag in een teamverband. Ik heb een multidisciplinaire achtergrond: ik heb ervaring met R-programmeren en text mining, evenals cognitieve en biologische psychologie.

Met mijn analytische en technische vaardigheden breng ik een uniek perspectief mee naar elk project. Of het nu gaat om het ontwikkelen van onderzoeksstudies of samenwerken met collega's, ik daag mezelf graag uit om creatief te zijn en buiten de gebaande paden te denken.

My Skills

R, SPSS, Excel, HTML5, CSS3, Python, SQL, Qualtrics

Data analyses & -visualizations
Reports & presentations
Designing surveys, online experiments, and websites
Organizing conferences
Providing lectures and courses

Mijn vaardigheden

R, SPSS, Excel, HTML5, CSS3, Python, SQL, Qualtrics

Data-analyses & -visualisatie
Rapportages & presentaties
Opzetten van vragenlijsten, experimenten en websites
Organisatie van symposia
Hoorcolleges geven en onderwijscoördinatie

My Experiences

Previous positions

PhD candidate 2017 Nov. - onward

Cognitive and linguistic aspects of social media usage | Brain and Cognition, DPECS, Erasmus University Rotterdam

Junior psychologist 2017 March - 2017 Nov.

Neuropsychological assessments of senior male cancer patients in hormone therapy (COAD project) | Erasmus Medical Center and Erasmus University Rotterdam

Volunteer office support 2017 Nov. - 2017 Jul.

Animal Protection (Dierenbescherming – Regio Zuid-West)

Test coordinator - Data collector 2017 Nov. - 2017 Jul.

Project ‘What works against bullying’, Child and Familiy Studies, DPECS, Erasmus University Rotterdam

Music teacher 2014 Nov. - 2016 Sep.

Drums and piano lessons | ‘De Meerpaal’, Capelle a/d IJssel

Prior work experience 2012 Oct. - 2014 May.

Hospitality industry, Doelencafé Rotterdam

Mijn werkervaringen

Voorgaande posities

PhD kandidaat 2017 Nov. - heden

Cognitieve en taalkundige aspecten van social-mediagebruik | Brein & Cognitie, DPECS, Erasmus Universiteit Rotterdam

Junior psycholoog 2017 March - 2017 Nov.

Neuropsychologisch onderzoek naar de cognitieve bijwerkingen van hormoontherapie onder senioren (COAD-project) | Erasmus Medisch Centrum en Erasmus Universiteit Rotterdam

Vrijwilliger kantoorondersteuning 2017 Nov. - 2017 Jul.

Dierenbescherming – Regio Zuid-West

Testcoördinator en dataverzamelaar 2017 Nov. - 2017 Jul.

Project ‘Wat werkt tegen pesten’ | Ortho en Gezins Pedagogiek, DPECS, Erasmus University Rotterdam

Muziekleraar 2014 Nov. - 2016 Sep.

Slagwerk- en pianoles | Schippersinternaat ‘De Meerpaal’, Capelle a/d IJssel

Voorgaande werkervaring 2012 Oct. - 2014 May.

Horeca | Doelencafé Rotterdam

My University Teaching Activities

Providing courses, practicums, and student supervision.

Text Mining, Content Analysis, and Data Visualization with R
Practicum coordinator - Master Psychology of the Digital Media

The Human Body - Biopsychology
Course coordinator - Bachelor psychology

The Brain
Course coordinator - Bachelor psychology specialization Brain & Cognition

Neuropsychological Diagnostics
Practicum coordinator - Bachelor psychology

Brain Anatomy
Practicum coordinator - Bachelor psychology specialization Brain & Cognition

Twitter Content Analyses
Supervisor - Bachelor and Master theses

Language and Brain
Tutor - Master Brain & Cognition

Foundations of Cognitive Brain Research
Tutor - Bachelor psychology specialization Brain & Cognition

Social media, digital media, and memory
Guest lecturer - Bachelor psychology course 2.1

Neuroimaging
Guest lecturer - Master Brain & Cognition

Mijn ervaring als wetenschappelijk docent

Coördineren van lesblokken/practica, hoorcolleges en scriptiebegeleiding.

Text Mining, Content Analysis, and Data Visualization with R
Practicumcoördinator - Master Psychology of the Digital Media

The Human Body - Biopsychology
Blokcoördinator - Bachelor psychologie

The Brain
Blokcoördinator - Bachelor psychologie specialisatie Brein & Cognitie

Neuropsychological Diagnostics
Practicumcoördinator- Bachelor psychologie

Brain Anatomy
Practicumcoördinator - Bachelor psychologie specialisatie Brein & Cognitie

Twitter inhoudsanalyses en onderzoek naar online taalgebruik
Bachelor- en masterscriptiebegeleiding

Language and Brain
Tutor - Master Brein & Cognitie

Foundations of Cognitive Brain Research
Tutor - Bachelor psychologie specialisatie Brein & Cognitie

Social media, digital media, and memory
Gastcollege - Bachelor psychologie blok 2.1 Thinking & Remembering

Neuroimaging
Gastcollege - Master Brein & Cognitie

Publications

First author publications

Publicaties

Eerste auteur publicaties

Boot, A.B., Tjong Kim Sang, E., Dijkstra, K. & Zwaan, R.A. (2019). How character limit affects language usage in tweets. Palgrave Communications 5, 76. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0280-3

Boot, A.B., Dijkstra, K. & Zwaan, R.A. (2021). The processing and evaluation of news content on social media is influenced by peer-user commentary. Humanities and Social Sciences Communications 8, 209. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00889-5

Boot, A.B., Eerland, A., Jongerling, J. et al. (2021). Gathering, processing, and interpreting information about COVID-19. Scientific Reports 11, 6569. https://doi.org/10.1038/s41598-021-86088-3

Metrics: 34k Accesses | 29 Citations

My Hobbies

Making music

I have played in multiple bands (e.g., Monday Special). I play piano, drums, and trumpet (although the latter quite poorly).

Motorcycle riding

I have a Honda Rebel 1100, a sporty cruiser. Go to this page for a brief impression.

Polly!

I have a dog named Polly. She loves to go to the beach or the forest, but she does not like rain.

Hiking

With Polly, of course.

Mijn hobby's

Muziek maken

Ik speel graag in bandjes (zoals Monday Special). Ik speel piano, drums en trompet (dit laatste instrument bespeel ik wel zeer amateuristisch; ik zal nooit gevraagd worden om het taptoe-signaal te spelen tijdens de Nationale Dodenherdenking).

Motorrijden

Ik heb een Honda Rebel 1100, een sportieve cruiser motorfiets. Zie deze pagina voor een korte impressie.

Polly!

Mijn hond heet Polly. Ze gaat graag naar het strand en het bos, maar ze houdt niet van regen (zoals te zien op de foto toen ik haar even moest beschermen tegen een hoosbui op het strand).

Wandelen en hardlopen

Met Polly natuurlijk!

Thank you for visiting my website!

Leuk dat je mijn website hebt bezocht!